Sunday, September 17, 2006

Marie Bashkirtsheff
Somehow I found this women who lived in the 19th century. A poet and a painter. Sorry but I found this text in a Swedish newspaper: Dagens Nyheter so this quote will be in Swedish:

De flesta kvinnor är antingen dumma eller affekterade, eller varken det ena eller det andra, eller helt enkelt kossor eller honkön, jag är en sällsynthet, jag skall bli kunnig, om Gud vill att jag skall få leva och välsignar mig. (Jag är) perfekt skapad, med en ganska vacker figur, en sublim röst, jag har esprit och taktkänsla, med allt detta - skall jag bli kvinna! Lycklig, lycklig den man som får mig, han kommer att få ett jordiskt paradis! Bara han förstår att uppskatta mig.

This she wrote when she was 15 years old. She died when she was only 26 and only 3 years after, her mother published Marie's journals. It's a book called: "Journal de Marie Bashkirtseff". READ!!