Saturday, June 09, 2012

A Weekend...!!!:) So Far.

And I have a date tomorrow:)

Got my china yesterday for my food:) If in Dulwich...North Cross Road Vintage Store (31 North Cross Road, SE22)) is the Best.

I am going through my house (mom and aunt...hallelujah to my house:)) and clearing out.So many French Vogue now at Franklins.

And Yes I have a date tomorrow.

x
"Än fanns det tusentals tårar kvar
Och de var dina att ge vem som helst"

"Jag kastar stenar i mitt glashus
Jag kastar pil i min kuvös
Och så odlar jag min rädsla
Ja, jag sår ständigt nya frön
Och i mitt växthus är jag säker
Där växer avund klar och grön
Jag är livrädd för att leva
Och jag är dödsrädd för att dö
Men älskling, vi ska alla en gång dö
Ja, vi ska alla en gång dö
Ja, vi ska alla en gång dö

Vi ska alla en gång dö
Vi ska alla en gång dö
Vi ska alla en gång dö"

"Men älskling, vi var alla en gång små
Ja, vi var alla en gång små
Ja, vi var alla en gång små"
-Kent

Not sure if you know this but Kent is my main source of inspiration photography wise, the lyrics always have my mind go different places over and over again.

Alice Solantania Saga

No comments: