Sunday, January 27, 2013

Diary 206: A Weekend


Tired of Reality! Nobody Sees.

Images (clockwise from top left): 1  Me. A neighbours lovely cat. At Franklins on Sunday. A dish I want to create:). 2 Inspirations on my iPad:):)!!!

How I Felt A Moment Sunday Night:

"Och jag inser plötsligt, kärlek får man bara se
När tak och väggar rasar in igen i ensamheten

Ensamheten, ensamheten
Det är så svårt att höra vad du säger
Ensamheten, ensamheten
Vad är det du egentligen vill säga?
Ensamheten, ensamheten
Hårt mot hårt mot ensamheten
Ensamheten, ensamheten
Hårt mot hårt mot ensamheten

Det är så svårt att höra vad du säger
Ensamheten, ensamheten
Vad är det du egentligen vill säga?
Ensamheten, ensamheten
Det är så svårt att höra vad du säger
Ensamheten, ensamheten
Vad är det du egentligen vill säga?
Ensamheten, ensamheten
Hårt mot hårt mot ensamheten"
- by J.Berg of Kent

X
Alice Solantania Saga

No comments: