Wednesday, October 10, 2012

Hi:)

I so need a bike. Borrowed my aunt's a tiny bit the other day:) Still at home and it is wonderful.

Yesterday we went to my grandma's house to go through some childhood things that I had stored there. So many precious things I found.

I have book full of  poems by Karin Boye that once belonged to my grandmother and I am in love.

EVIGHET
En gång var vår sommar
en evighet lång.
Vi strövade i soldagar
utan slut en gång.
Vi sjönk i gröna doftande
djup utan grund
och kände ingen ängslan 
för kvällningens stund.

Vart gick sen vår evighet?
Hur glömde vi bort
dess heliga hemlighet?
Vår dag blev för kort.
Vi strävar i kramp,
vi formar i strid
ett verk, som skall bli evigt  -
och dess väsen är tid.

Men än faller tidlösa
stänk i vår famn
en stund då vi är borta
från mål och namn,
då solen faller tyst
över ensliga strån
och all vår strävan syns oss
som en lek och ett lån.

Då anar vi det villkor
vi en gång fick:
att brinna i det levandes
ögonblick,
och glömmer det timliga,
som varar och består
för den skapande sekunden,
som mått aldrig når.


xx
Alice Solantania Saga

No comments: